Widok

• Równanie kierunkowe i ogólne prostej • Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty • Proste równoległe i prostopadłe, wyznaczanie równań • Współrzędne punktu przecięcia dwóch prostych • Współrzędne środka odcinka…

29.00

PLN

Zamów

• Własności sześciokąta foremnego, długości jego przekątnych, pole • Obwód i pole koła, długość łuku i pole wycinka kołowego • Zadania na dowodzenie w planimetrii

29.00

PLN

Zamów

• Twierdzenie o dwóch prostych równoległych przeciętych trzecią prostą • Podział i własności czworokątów, kąty w czworokątach • Okrąg wpisany w kwadrat i opisany na kwadracie lub prostokącie • Wysokości…

29.00

PLN

Zamów

• Kąty przyległe i wierzchołkowe • Okrąg wpisany w trójkąt i opisany na trójkącie, część 2 • Styczna do okręgu, twierdzenie o odcinkach stycznych, okręgi styczne • Twierdzenie o kącie…

29.00

PLN

Zamów

Kategoria

W tym kursie pokażę Ci jak radzić sobie z zadaniami maturalnymi. Kurs składa się z 5 lekcji o łącznej długości 8 godzin i 41 minut. Wspólnie rozwiążemy 46 zadań testowych…

35.00

PLN

45.00

PLN

Zamów

• Podstawowe tożsamości trygonometryczne • Obliczanie wartości pozostałych funkcji, gdy podana jest wartość jednej z nich • Obliczanie wartości wyrażeń trygonometrycznych • Zadania na dowodzenie z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych •…

29.00

PLN

Zamów

• Podstawowe tożsamości trygonometryczne • Obliczanie wartości pozostałych funkcji, gdy podana jest wartość jednej z nich • Obliczanie wartości wyrażeń trygonometrycznych • Zadania na dowodzenie z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych •…

29.00

PLN

Zamów

• Funkcje trygonometryczne sinα, cosα i tgα dla kąta ostrego α • Wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów charakterystycznych: 30°, 45°, 60° • Przybliżone wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów od 0°…

29.00

PLN

Zamów

• Dowolny wyraz ciągu geometrycznego • Związek między trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego • Suma n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego • Zadania tekstowe z wykorzystaniem informacji o ciągu geometrycznym •…

29.00

PLN

Zamów

Copyright © 2019 nauka.powtorkazmatmy.pl.