Widok

W ramach pakietu otrzymasz 2 lekce dotyczące funkcji kwadratowej! Każda z nich to dwugodzinny wykład bazujących na multimedialnej prezentacji i zadaniach maturalnych. Omawiane są następujące tematy: Funkcja kwadratowa, część 1…

52.00

PLN

58.00

PLN

Zamów

W ramach pakietu otrzymasz 2 lekce dotyczące funkcji liniowej! Każda z nich to dwugodzinny wykład bazujących na multimedialnej prezentacji i zadaniach maturalnych. Omawiane są następujące tematy: Funkcja liniowa, część 1…

52.00

PLN

58.00

PLN

Zamów

W ramach pakietu otrzymasz 7 lekcji dotyczących funkcji! Każda z nich to dwugodzinny wykład bazujących na multimedialnej prezentacji i zadaniach maturalnych. Omawiane są następujące tematy: Ogólne własności funkcji Funkcja liniowa,…

179.00

PLN

203.00

PLN

Zamów

W ramach pakietu otrzymasz 2 lekcje dotyczących równań i nierówności Każda z nich to  dwugodzinny wykład bazujących na multimedialnej prezentacji i zadaniach maturalnych. Omawiane są następujące tematy: Przedziały liczbowe, równania…

52.00

PLN

58.00

PLN

Zamów

W ramach pakietu otrzymasz 5 lekcji dotyczących liczb rzeczywistych. Każda z nich to  dwugodzinny wykład bazujących na multimedialnej prezentacji i zadaniach maturalnych. Omawiane są następujące tematy: Liczby rzeczywiste Potęgi i…

129.00

PLN

145.00

PLN

Zamów

• Dowolny wyraz ciągu arytmetycznego • Związek między trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego • Suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego • Zadania tekstowe z wykorzystaniem informacji o ciągu arytmetycznym •…

29.00

PLN

Zamów

• Porównanie własności ciągów i własności funkcji • Obliczanie wartości dowolnego wyrazu ciągu na podstawie wzoru ogólnego • Podawanie kolejnego wyrazu ciągu, bazując tylko na wzorach ogólnych • Badanie monotoniczności…

29.00

PLN

Zamów

• Szkicowanie wykresu funkcji wykładniczej o podanej podstawie • Wyznaczanie wzoru funkcji wykładniczej, gdy dany jest punkt • Przesuwanie wykresu funkcji o wektor i odczytywanie z niego informacji • Potęgi,…

29.00

PLN

Zamów

• Rysowanie wykresu proporcjonalności odwrotnej i odczytywanie z niego informacji • Wyznaczanie wzoru proporcjonalności odwrotnej, gdy dany jest punkt • Przesuwanie wykresu funkcji o wektor i odczytywanie z niego informacji…

29.00

PLN

Zamów

Copyright © 2019 nauka.powtorkazmatmy.pl.