Widok

• Definicja i własności logarytmu • Działania na logarytmach • Proste równania logarytmiczne przydatne w zadaniach • Zadania osadzone w kontekście realistycznym Czas trwania: 1:48

29.00

PLN

Zamów

•Działania na potęgach i pierwiastkach • Usuwanie niewymierności z mianownika • Notacja wykładnicza • Potęgi i pierwiastki w zadaniach na dowodzenie. Czas trwania: 2:02

29.00

PLN

Zamów

• Podstawowy podział liczb • Cechy podzielności liczb • Rozkład liczb na czynniki pierwsze • Wartość bezwzględna (moduł) • Przybliżenia liczb i błędy przybliżeń • Przedstawianie liczb w różnych postaciach…

29.00

PLN

Zamów

Copyright © 2019 nauka.powtorkazmatmy.pl.