30. Statystyka

• Średnia arytmetyczna i ważona
• Mediana i moda (dominanta)
• Odchylenie standardowe

Zamówienie

29.00

PLN

Zamów

Copyright © 2019 nauka.powtorkazmatmy.pl.