Maturalne pewniaki

W tym pakiecie otrzymasz najważniejsze tematy, czyli takie, które najczęściej pojawiały się na maturach i za które można było zdobyć najwięcej punktów. Będziesz mieć dostęp do 9 działów  , za które na ostatnich pięciu maturach można było osiągnąć wynik na poziomie ok. 90%.

Działy wchodzące w skład pakietu to:

Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, funkcje, ciągi, trygonometria, planimetria, geometria analityczna, stereometria, kombinatoryka, prawdopodobieństwo i statystyk
W sumie 23 lekcje!
Dostęp do kursu będziesz mieć przez 365 dni.

Oto lista lekcji w ramach pakietu:

1. Potęgi i pierwiastki
2. Logarytmy
3. Procenty
4. Wyrażenia algebraiczne
5. Przedziały liczbowe, równania i nierówności
6. Równania wymierne
7. Funkcja liniowa, część 1
8. Funkcja kwadratowa, część 1
9. Ciąg arytmetyczny
10. Ciąg geometryczny
11. Trygonometria, część 1
12. Trygonometria, część 2
13. Trójkąty
14. Trójkąty i okręgi
15. Czworokąty
16. Inne figury płaskie, dowodzenie
17. Geometria analityczna, część 1
18. Geometria analityczna, część 2
19. Graniastosłupy
20. Ostrosłupy
21. Bryły obrotowe
22. Kombinatoryka i prawdopodobieństwo
23. Statystyka

Zamów pakiet teraz, skorzystaj z promocyjnej ceny i ucz się w najwygodniejszy dla siebie sposób!

Zamówienie

Kategoria

498.00

PLN

667.00

PLN

Zamów

Copyright © 2019 nauka.powtorkazmatmy.pl.